• فريم فلزي از پروفيل اختصاصي با پوشش آبکاري نيکل کرم
  • اتصالات پشتي از آلياژ آلومينيوم (Lm2) با پوشش آبکاري نيکل کرم
  • دسته از آلياژ آلومينيوم (Lm2) با پوشش آبکاري نيکل کرم
  • مکانيزم متشکل از شاسي فلزي با پوشش رنگ پودري و آلومينيوم با پوشش آبکاري نيکلکرم
  • پايه از لوله ضخامت mm2 با فرم اختصاصي و پوشش آبکاري نيکل کرم
  • روکش چرم PU مرغوب با زيرکار فوم فشرده و پارچه کريستال و فرم دهي به وسيله دستگاه هايفرکانس
  • جک صندلي با کورس cm10 و پوشش آبکاري نيکل کرم

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد پر کردن موارد ستاره دار الزامی است

صفحه محصولات