• فريم فلزي از پروفيل اختصاصي با پوشش آبکاري نيکل کرم
  • اتصالات پشتي از آلياژ آلومينيوم (Lm2) با پوشش آبکاري نيکل کرم
  • دسته از آلياژ آلومينيوم (Lm2) با پوشش آبکاري نيکل کرم
  • پايه از لوله به ضخامت mm 2
  • فريم اتصال با آلياژ آلومينيوم (Lm2) با پوشش آبکاري نيکل کرم
  • اتصال پايه به صندلي از ورق mm 5 با جوشکاري آرگون
  • روکش چرم PU مرغوب با زيرکار فوم فشرده
  • پارچه کريستال و فرم دهي به وسيله دستگاه هايفرکانس

 

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد پر کردن موارد ستاره دار الزامی است

صفحه محصولات